Alt is missing

Hässleholmsdepån

Invigning av

Hässleholmsdepån

En märkesverkstad för Öresundståg

  • 22 haYTA
  • 26 000 m²BYGGNADER
  • 9 kmSPÅR
  • 41VÄXLAR

Digital invigning av depån med Johan Wester den 29 maj kl 11.00

Välkommen på digital invigning av Hässleholmsdepån på fredag. Du följer eventet på denna webbplats!

En storregional investering i hållbart resande

Hässleholmsdepån är specialbyggd för service och underhåll av Öresundstågen som trafikerar två länder, Sverige och Danmark samt sex sydsvenska län - Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland. Hässleholmsdepån ger hela och rena tåg till trafiken, möjlighet att ha fler tåg i trafik och med dess geografiska placering mitt i Öresundstågsystemet bidrar den också till en effektivare och mer pålitlig trafik.

Bemanning

Vill du jobba i depån?

På denna sida hittar du länkar till jobbannonser och utbildning.

Bemanning

Aktuellt