Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Depåns delar

Vad finns på Hässleholmsdepån?

Tågdepån omfattar drygt 26 000 m² byggnader fördelade på fem områden. Den största byggnaden är verkstadshallen där det även finns kontor, lager och personalutrymmen fördelat på 3 våningar.

I de övriga tre byggnader finns en hjulsvarvshall, en kombihall med tvätt, sanering och avisning samt en städbyggnad med tillhörande kontor, lager och personalutrymmen.

I anslutning till städbyggnaden ligger ett flertal städplattformar.

Verkstad

I verkstadshallen lagas tågen. Den har 10 spår varav ett med lyftbockar och ett med hjulsänk för att smidigt och effektivt komma åt att arbeta med fordonet. Ett spår har kombibox för bland annat lackering/måleri och kompositplastarbeten.

Tandemsvarv

Tåghjul slits och får efter hand ojämnheter i ytan. Då behöver de svarvas parvis för att bli jämna. I tandemsvarven svarvas två hjulpar (en boggi) åt gången. För Öresundstågen är kravet att skillnaden mellan hjulen i en boggi inte får överstiga 5 millimeters på diametern.

Kombihall

Kombihallen är en byggnad för hela tåglängden som innehåller funktionerna tvätt, olycksfalls- och klottersanering samt avisning. Tvättanläggningen har en funktionalitet som kan liknas vid en biltvätt där fordonet står still och tvätten rör sig.

Uppställningsplatser

36 uppställningsplatser finns för tömning av fekalier, påfyllning av vatten och städning av tågvagnarna. De flesta av perrongerna har skärmtak.

Städbyggnad

I anslutning till uppställningsplatserna ligger städbyggnaden som består av lager, kontor och personalutrymmen med duschar och omklädningsrum.