Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Hållbarhet

Hållbarhet

Att resa med Öresundståg är bästa sättet att bidra till ett hållbart samhälle. Järnvägen är unik i sin kombination av att vara energieffektiv och samtidigt transportera många människor. I ett trippelkopplat Öresundståg finns nästan 700 sittplatser. Ju fler som reser med oss, desto bättre.

Det är också ekonomiskt fördelaktigt att Öresundstågen håller sin beräknade livslängd på ca 30 år med hjälp av ett tillförlitligt och regelbundet underhåll.

Genom investeringen i Hässleholmsdepån skapas dessutom arbetstillfällen för mer än 100 personer i närområdet.