Hässleholmsdepån

 • Start
 • Om depån
 • Projektets milstolpar

De viktigaste händelserna

Arbetet med depån startade långt innan spaden sattes i jorden. Projektet började 2013, bygget startade 2017 och depån står färdig 2020. Både budget och tidsplan har hållts.

Nedan finner du sammanfattande milstolpar för projektet.

Du kan även följa hur arbetet har sett ut över tid här

2013

 • Utredningar
 • Ägandeform
 • Lokalisering

2014

 • Markförhandlingar
 • Funktionsutredningar
 • Grova kalkylunderlag

2015

 • Avsiktsförklaringar
 • Beslut om budget
 • Fastställande av funktioner

2016

 • Projektering
 • Upphandling av entreprenader

2017

 • Projektering
 • Förberedande markarbeten
 • Uppstart markentreprenad
 • Kravspec av specialsystem
 • Justering av tidplan
 • Option i trafikavtal

2018

 • Uppstart byggentreprenad
 • Hyresförhandlingar
 • Anslutningsavtal Trv
 • Upphandling av trafik
 • Option i underhållsavtal

2019/2020

 • Etableringar
 • Driftsorganisation
 • Övertagande