Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Ägare

Ägare och leverantörer

Region Skåne äger och förvaltar depån som kostat 1,5 miljard kronor att bygga.

Öresundståg AB är ensam hyresgäst och innehar ett hyreskontrakt för hela depån på 25 år till självkostnadspris där dess ägare går in som ekonomiska garanter. Möjlighet till förlängning av hyresavtalet finns.

SJ har trafikavtalet för Öresundstågen med start från och med december 2020. De ansvarar därmed för all drift och fordonsunderhåll i 8 år framåt med option för ytterligare 2 år. All drift och underhåll för Öresundstågen är konkurrensutsatt och upphandlas på detta vis för att ge bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Fordonsunderhållet på Hässleholmsdepån utförs av SJ:s underleverantör Mantena som får nycklarna till depån den 1 juni 2020.

Skånetrafiken hyr ett antal uppställnings- och städplatser. Det projekteras även för att Pågatågen ska kunna nyttja vissa funktioner i depån.