Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Därför byggs depån

Effektivare underhåll ger fler tåg i trafik

Öresundstågen har sedan år 2000 då de började trafikera mellan Sverige och Danmark varit populära bland resenärerna. När det blev brist på tåg köptes fler in och i dagsläget finns 111 Öresundståg som även fungerar som regionaltåg till närliggande län i Sverige.

För att få ut fler tåg i trafik behövs en snabbare och effektivare genomströmning av tåg på verkstad. Efter en utredning framkom att den bästa lösningen är att Region Skåne uppför en depå och hyr ut den till Öresundståg. Därmed säkerställs underhållskapaciteten och det är möjligt att konkurrensutsätta underhållet.

I slutet av maj 2020 invigs depån i Hässleholm och tas i drift i december 2020. Hässleholmsdepån har en anpassad kapacitet, rätt storlek och genomtänkt logistik inom depån. Det är en kostnadseffektiv verkstad som också har utrymme för en framtida utökning av trafiken.