Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Från landområde till depå

Från landområde till depå

Bygget startar

18 augusti 2017

Bygget har startat. Första grävskopan på plats för förberedande markentreprenad.

Schaktarbete

29 september 2017

Inledande schaktarbete mellan depån och Almaån för dagvattenavrinning.

Mer schaktning

29 november 2017

Schaktning och röjning av marken. Markytan där verkstadsbyggnaden och uppställningsplatserna ska uppföras syns.

Gjutning

15 maj 2018

Gjutning av första fundamentet hall 1 i verkstaden.

Byggnader

28 augusti 2018

Bygget går på höjden. Delar av höglagret, kontorsdelen och de första pelarna i hall 1 är på plats.

Påklädning

08 november 2018

Verkstadsbyggnaden kläs. Tak, väggar och fönster monteras.

Verkstad klar

15 januari 2019

Verkstadsbyggnaden är klar på utsidan.

Fler byggnader klara

28 mars 2019

Byggnad för svarven och städbyggnaden är klara på utsidan.

Nästan färdigmålat

18 juli 2019

Alla byggnader har målats utom städbyggnaden. Arbetet med spårdragning fortsätter och färdigställande av byggnadernas interiör.