Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån

Om depån

I slutet av maj 2020 invigs depån i Hässleholm med driftstart i december 2020. Hässleholmsdepån har en anpassad kapacitet, rätt storlek och genomtänkt logistik inom depån. Det är en kostnadseffektiv märkesverkstad anpassad för Öresundstågen där man tagit höjd för en framtida utökning av trafiken.