Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Varför Hässleholm?

Hässleholm - en järnvägsknut och nav

Det fanns ursprungligen flera olika alternativ på tillgänglig mark att bygga en ny tågdepå på. Tidigt i utredningen utkristalliserades ett alternativ som var både det mest kostnadseffektiva men även det som hade bäst placering ur trafiksynpunkt – Kärråkra utanför Hässleholm. Platsen ger ett effektivt trafikupplägg mitt i Öresundstågssystemet.

Placeringen är även bra ur bemanningssynpunkt då upptagningsområdet för personal är inom en rimlig pendlingsradie. Hässleholmsdepån bidrar till en ökad sysselsättning i regionen.

I kombination med möjligheter att förlägga yrkesutbildning av tågtekniker och övrig personal inom närområdet ger det en mycket bra helhetslösning.

Adress

Norra Stationsgatan 1C281 48 Hässleholm

Öresundståg AB ägs av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Halland och Västtrafik AB.